Styrelse & Funktionärer

Styrelsen Ivösjöns Fiskevårdsförening 2017

 

Christopher Martinsen Ordförande, Oretorp

 

Johan Wagnström V.Ordförande, Vånga

 

Adam Freij Sekreterare, Sölvesborg

 

Roger Johnsson Kassör, Asarum

 

Pontus Lundh, Bromölla

 

Nils-Arne Hagelin, Ivö

 

Åke Birgersson, Vånga

 

Stefan Gabrielsson, Bromölla

 

Christer Lundqvist, Ivö

 

Andreas Karlsson, Bromölla

 

Lennart Qvarsell, Gualöv

 

Adam Freij, Sölvesborg

 

Martin Birgersson, Vånga

 

Peter Andersson, Bromölla

 

Suppleant: Björn Martell, Bromölla

 

.

 

Arbetsutskottet

 

Christopher Martinsen Ordförande, Oretorp, 0708-944380

 

Johan Wagnström V.Ordförande, Vånga, 044-94202

 

Roger Johnsson Kassör, Asarum, 073-3012752

 

Pontus Lundh, Bromölla, 070-959556

 

Stefan Gabrielsson, Bromölla, 0703-158026

 

Adam Freij, Sölvesborg, 0708-133252

 

Peter Andersson, Bromölla, 0734-055447

 

Adjungerande: Göran Cervin och Björn Martell

 

.

 

Tävlingskommitté

 

Pontus Lundh, 0709-959556

 

Adam Freij, 0708-133252

 

Peter Andersson, 0734-055447

 

.

 

Trollingkommittén

 

Seppo Kautto

 

Jan-Inge Svensson

 

Roger Nordström

 

Daniel Jönsson

 

.

 

 

Fisketillsynsfunktionen:

 

Björn Martell, 0733-984520

 

Pontus Lundh, 0709-959556

 

 

Fisketillsynsmän

 

Björn Martell, Bromölla, 0733-984520

 

Joakim Antoniusson, Arkelstorp, 0700-988398

 

Lennart Qvarsell, Gualöv, 044-54400

 

Pontus Lundh, Bromölla, 0709-959556

 

Peter Andersson, Bromölla, 0734-055447

 

Adam Freij, Sölvesborg, 0708-133252

 

.

 

Hemsidan: Roger Johnsson

 

Fisksumpen: Göran Cervin 044-232341

© Copyright 2017. All Rights Reserved Ivösjöns Fiskevårdsförening .