Ordförande har ordet

Kära medlemmar!

 

Detta skrivs dagen efter Fiskevårdsföreningens årsmöte. Mötet blev arrangerat för första gången i den nya arrangemangshallen i Bromölla - Sparbankshallen på grund av den tråkiga konkursen på Hotell Iföhus. 49 medlemmar var närvarande, och jag upplevde på mötet att styrelsen har bra stöd för sättet vi förvaltar vårt uppdrag. Bra stämning och bra diskussioner, men jag undrar var dom kritiska rösterna som är aktiva på hemsidan befann sig. Det är ju på årsmötet diskussionerna skall föras, om man vågar och vill ha förändringar till stånd.

 

"År 2050 har vi mer plast än fisk i haven om trenden fortsätter". Citatet kommer från klimatminister Isabella Lövin. Hur är situationen i Ivösjön? Säkert är att det finns gott om plast flytande omkring och längs stränderna är nerskräpningen ett stort och totalt onödigt problem som oroar många.

 

För att få mer kunskap stödjer föreningen ett forskningsprojekt om mikroplaster i Ivösjön. Plasten bryts inte ner till kol och vatten, men stannar i vattnet som små plastmolekyler. Vi vädjar till alla på sjön att ta med plasten man ser, även om det är någon annan som "tappat" den. Ivösjökommittén och Länsstyrelsen är också med på projektet.

 

Tävlingskommitténs årsredovisning lästes upp på mötet. Tävlingen "Sommarborren" är mycket uppskattad och för första gången blev också en catch and releasetävling arrangerad i sjön. Men! Vi skulle så gärna kora en ny abborrkung och en ny vinnare av Per-Eriks kanna. Till detta behöver vi is! Jag vet en isfiskare blev observerad i Axeltorpsviken i januari, men i skrivande stund är det betydligt varmare i luften än i vattnet och vågorna skvalpar här utanför.

 

Föreningen har under alla år försökt att ha så få regleringar av fisket som möjligt. Kanske lite naivt, men tanken FRIHET UNDER ANSVAR har varit en ledstjärna.

 

Tyvärr har det under året visat sig att det fuskas mot dom få regler vi har, och detta anständiga beteende tvingar oss att införa sanktionsavgifter i framtiden. Detta innebär att om man bryter mot föreningens fiskeregler, kan man få betala 2000 kr i sanktionsavgift. Ja, detta är juridiskt hållbart efter att det är godkänt och delegerat av Ivösjöns fiskevårdsområdesförening.

 

Vi arrenderar ju fiske av denna förening, och vi har underskrivit ett avtal gällande till 2022. Vi har samma mål för Ivösjön, och sammarbetet håller på att finna tillbaka till dom friktionsfria formerna vi hade för 10 år sedan.

 

Tidigare satte föreningen ut gullspångslax, signalkräftor och gös för stora belopp. Det nya tänket gör att detta inte längre är möjligt. Våra satsninger i framtiden blir således annorlunda. Projektet om mikroplaster är ett sådant. Vi planerar också att förbättra bryggan i Råby. Jag tala här om Levrasjön. Vi har ju varit förvaltare av Levrasjön i många år och under året fick vi också delegerat områdesföreningens ansvar till oss. Har ni övriga saker ni vill att vi skall satsa på, så hör gärna av er. Risvasar är på gång så snart det blir säker is.

 

Tack till alla våra medlemmar som sköter sig och och tack till styrelsen och AU. Det största tacket går till Göran Cervin - vår utmärkta redaktör som ser till att tidningen Fisksumpen skapas. Visst, han gör den inte helt ensam, så alla andra bidragsgivare tackas också. Fortsätt gärna att skicka in synpunkter ni vill ha publicerade och bilder och upplevelser ni har på sjön!

 

Var rädd om Ivösjön. Det finns bara en. Samma säk gäller Levrasjön.

 

Vi ses på sjön!

 

Christopher Martinsen - ordförande

© Copyright 2017. All Rights Reserved Ivösjöns Fiskevårdsförening .